ჩვენი ტრენინგები

საკემატა აკადემია არის ორგანიზაცია, რომელიც ფიტნეს ინდუსტრიის სფეროში პროფესიულ სასწავლო საქმიანობას ეწევა. ის საკემატა ჯგუფის წევრია, ჯგუფი დაარსდა 2016 წელს.

საკემატას გუნდის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. საკემატა აკადემია 2018 წლიდან ამ მიზნის გახორციელებას ახდენს ფიტნეს ინდუსტრიაში პროფესიონალების მომზადება-გადამზადებით.

აკადემიის ძირითადი  კურსი აერთიანებდეს როგორც  პროფესიული განვითარებისთვის, ასევე ცოდნის მიღებისთვის საჭირო ყველა მიმართულებას.